Πολιτική Απορρήτου – Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν την επίσκεψη της ιστοσελίδας www.e-senseit.gr . Με την είσοδο και τη συνέχιση πλοήγησης στον Ιστοχώρο μας, συμφωνείτε αυτόματα με την παρούσα πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης , αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 / Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου.

1. Γενικοί όροι χρήσης και επικοινωνία

1.1 Ταυτότητα

Η Περσεφόνη Καραμήτσου είναι η ιδιοκτήτρια και εκπρόσωπος της ιστοσελίδας www.e-senseit.gr (εφεξής SENSE IT) με έδρα στην Κοζάνη, επί της οδού Παγούνη 4, Α.Φ.Μ. 148524950/Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ, νομίμως καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό ___139995936000

1.2 Επικοινωνία.

Ο χρήστης/επισκέπτης δύναται να επικοινωνήσει με το SENSE IT σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους τρόπους :

– Τηλεφωνικά μέσω κλήσης στον αριθμό : 2461401626

-Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

-Με Ταχυδρομική επιστολή ή επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα μας, στην διεύθυνση: Οδός Παγούνη 4, T.K. 50100, Κοζάνη, Ελλάδα.

– Διαδικτυακά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Ιnstagram και Facebook στα προφίλ @senseit.koz

1. 3 Αποδοχή των όρων χρήσης.

Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών του SENSE IT συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των προϋποθέσεων που περιέχονται στους παρόντες ‘Όρους Χρήσης. Επιπλέον, το SENSE IT διατηρεί το μονομερές δικαίωμα τροποποίησης αυτών των όρων χρήσης και πρόσβασης στις υπηρεσίες του για τη διάθεση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά τα προϊόντα που διαθέτει και διαφημίζει και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Η παρούσα συγκατάθεση με τους όρους χρήσης όπως αναφέρονται εδώ, ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των πωλητών, των τελικών καταναλωτών, των εμπόρων και των συνεισφερόντων περιεχομένου. Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί για να επιτρέψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην παρούσα ενότητα και υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία, στις αρχές της καλής πίστης και νόμιμης χρήσης από τον χρήστη. Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητάΑπαγορεύεται κάθε είδους άνομη πράξη εις βάρος του SENSE IT και τρίτων. 

Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

1.4 Γενικά

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το SENSE IT δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Το SENSE IT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Το SENSE IT όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του SENSE IT να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το SENSE IT δεν εγγυάται ότι η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι ίδιες με αυτές του φυσικού καταστήματος.

2. Όροι χρήσης του Ιστοχώρου.

Οι χρήστες/επισκέπτες δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της σελίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, της ηθικής, της δημόσιας τάξης και των παρόντων όρων χρήσης. Δεσμεύονται επίσης να κάνουν κατάλληλη χρήση των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και δεσμεύονται να μην διεξάγουν παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες που παραβιάζουν τον κανονισμό για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση της ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και κανονισμών.

2.1 Κανόνες συμπεριφοράς και υποχρεώσεις των χρηστών/ επισκεπτών.

Το SENSE IT διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει, στο σύνολο ή εν μέρει, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή/και λογαριασμό χρήστων/επισκεπτών που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε καμιά περίπτωση και χωρίς εξαιρέσεις οι χρήστες/επισκέπτες δεσμεύονται ολοκληρωτικά ότι δεν θα προβούν σε καμία από τις ενδεικτικά αναφερόμενες δραστηριότητες, ήτοι: 

α. Αντιγραφή ή/και παραποίηση μέρους ή αυτούσιου δημοσιευμένου περιεχόμενου της ηλεκτρονικής σελίδας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, με ή χωρίς την εξουσιοδότηση του συντάκτη.

β. Συναλλαγές, όπως η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο όνομα αυτής χωρίς την σύμφωνη άδεια του SENSE IT όπως για παράδειγμα η διάδοση τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων τύπου spam σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε δίκτυα τρίτων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

γ. Προσφορά, πώληση ή ανταλλαγή υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία οι διαχειριστές του SENSE IT  θεωρούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, ανάρμοστα.

δ. Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου λογισμικού, spiders, crawlers, η άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, που παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία του συστήματος ή οποιονδήποτε άλλου κώδικα ή αρχείου που αλλοιώνει, τροποποιεί και εμποδίζει την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της υποδομής της ιστοσελίδας.

ε. Επιτηδευμένη χρήση του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (Uniform Resource Locator) και των συνδέσμων του με σκοπό την αυτοπροώθηση και τη βελτίωση της θέσης τρίτων στα αποτελέσματα των Διαδικτυακών Μηχανών Αναζήτησης (SEM/SEO). 

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το SENSE IT ενδέχεται να ενεργήσει κατά περίπτωση όπως στο να μην δημοσιεύσει ή και να διαγράψει συγκεκριμένο περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη προειδοποιηση ή/και να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό χρήστη/επισκέπτη με όλο το περιεχόμενό του. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από χρήστες/επισκέπτες συνεπάγεται η μη τήρηση των όρων χρήσης που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νόμιμου δικαιώματος προβλεπόμενου από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το SENSE IT μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του SENSE IT, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το SENSE IT, λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο SENSE IT άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει το τελευταίο στα δικαστήρια.

3. Διαχείριση πληροφοριών – Ασφάλεια.

3.1 Συλλογή πληροφοριών.

Το SENSE IT ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών από διάφορες πηγές, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ενδεικτικά, μπορεί να γίνεται συλλογή πληροφοριών (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), όταν τις προσφέρεουν οι χρήστες/επισκέπτες στο κατάστημα, όταν εγγράφονται στην λίστα επικοινωνίας newsletter, όταν εγγράφονται ως χρήστες κι όταν ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις μάρκες των προϊόντων που διατίθενται.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικών αγορών, εφόσον υφίσταται η σχετική δυνατότητα, το SENSE IT θα χρειαστεί επιπλέον στοιχεία σε σχέση με τη διεύθυνση χρέωσης, τον τόπο παράδοσης, το τηλέφωνο σας καθώς και στοιχεία πληρωμής του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη.

Ειδικά για την περίπτωση που επιλέξουν οι χρήστες/επισκέπτες την αποστολή των προϊόντων μας μέσω αλληλογραφίας, το SENSE IT θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους (διεύθυνση αποστολής και νούμερο τηλεφώνου) στον εκάστοτε διακομιστή (ταχυδρομική εταιρεία) για να εξασφαλίσει την σωστή και έγκαιρη παράδοση της παραγγελίας τους.

Τα στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών συμπεριλαμβάνονται σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταχώρησης πληροφοριών για το οποίο την ευθύνη για την σωστή λειτουργία, διαχείριση και προστασία φέρει η εκπρόσωπος του SENSE IT, Περσεφόνη Καραμήτσου. Σκοπός του SENSE IT είναι η διατήρηση των πληροφοριών για την ανάπτυξη των σχέσεων μας με τους χρήστες/επισκέπτες και επικοινωνίας μελλοντικών εμπορικών προσφορών και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής οδού. Εφόσον δεν υπάρχει γραπτή ενημέρωση προς το αντίθετο, το SENSE IT θεωρεί ότι ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συναινεί ρητώς και χωρίς αντίρρηση στη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων. 

Λόγω της τεχνικής φύσεως των προσφερουσών υπηρεσιών, το SENSE IT δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων, πληροφοριών ή αρχείων που προκύπτουν από τη διακοπή της παροχής οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες της και για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από αυτή. Το SENSE IT διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει μονομερώς, προσωρινά ή αμετάκλητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την προσβασιμότητα στο σύστημά του, σε μερικό ή σε συνολικό περιεχόμενό της, λόγω της πιθανής ανάγκης για εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής, ενημέρωσης, βελτίωσης του ιδίου ή ασυμβατότητα με την προσφερόμενη υπηρεσία.

Το SENSE IT δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στα συστήματα υπολογιστών, σε ηλεκτρονικά έγγραφα ή τα αρχεία των χρηστών/επισκεπτών αυτής της σελίδας ή τρίτων, επομένως δεν ευθύνεται για τις ζημιές που μπορεί να προκληθεί από αυτές τις αιτίες. Επίσης, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες συνδέεται η Ιστοσελίδα μας, καθώς δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας το περιεχόμενο των πληροφοριών τους ούτε ο τρόπος λειτουργίας τους. Η παρούσα πολιτική προστασίας και απορρήτου ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τo SENSE IT και όχι για τα περιεχόμενα που συλλέγονται στις σελίδες τρίτων. Το SENSE IT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους όταν το κρίνει σκόπιμο και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στους ισχύοντες κανονισμούς αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 / Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων / ΓΚΠΔ ), ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπό του.

3.2 Ασφάλεια

Το SENSE IT έχει εγκαταστήσει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφάλειας, στο βαθμό που προβλέπεται, για να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του Ιστοχώρου του και να αποτρέψει τυχόν απώλειες, κατάχρηση, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του.

3.3 Λογαριασμός χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στο e-senseit.gr είναι προαιρετική και δωρεάν. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

α.Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο χρήστης/επισκέπτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

β.Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

γ. Να δει παλιές παραγγελίες του.

δ. Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ζητήσει την πλήρη διαγραφή όλων των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με την ταυτότητά του/της, όπως το όνομα ή τη διεύθυνση του, ανά πάσα στιγμή δηλώντας την επιθυμία του γραπτώς μέσω των τρόπων επικοινωνίας που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.2

3.4 Στο SENSE IT δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και του SENSE IT, εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τουλάχιστον τα (5) πέντε έτη από την ολοκλήρωση της πώλησης για φορολογικούς λόγους.

Θα συνεχίσουμε να μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή μας, όπως αναφέραμε αναλυτικώς ανωτέρω.

4. Περιορισμός ευθύνης

Το SENSE IT σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το SENSE IT δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

To SENSE IT δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων,  ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προιόντων. 

To SENSE IT δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ SENSE IT. Επίσης τo SENSE IT δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του. To SENSE IT δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo SENSE IT και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που οφείλονταν να ληφθούν.

5. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από Τρίτους

Το SENSE IT δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κάποιον τρίτο (όπως εταιρία ταχυμεταφορών), δεν τον εξουσιοδοτούμε να διατηρεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχει. Ενδέχεται να υποχρεωθούμε νομικά να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, νόμου ή κανονισμού.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων Δικαστηρίων της Π.Ε. Κοζάνης.

7. Kώδικας Δεοντολογίας

Το SENSE IT ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας όπως αυτός προκύπτει απο την ισχύουσα νομοθεσία και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).